Brann og redning

Brann og redning

 


Få rask oversikt innen to minutter over hvem som stiller, kun ved å ringe én telefon!

Spar tid og penger ved effektiv varsling og tilbakemelding.
La tjenesten varsle deltidsmannskaper/skogbrannreservere/bakvakter for å klargjøre om det trengs ytterligere ressurser.

Normalt vil det ta ca 10 minutter før 110-sentralen får tilbakemelding om hvor mange deltidsmannskaper som kommer til stasjonen etter utkalling. Ved skogbranner og andre større hendelser hvor man kanskje må innkalle brannmannskaper i nærliggende områder vil en rask avklaring av mannskapsmengde kunne være kritisk. Dette kan løses enkelt ved telefonvarsling.  Unngå dermed også kostnader ved å innkalle for mange mannskaper.

Spar store beløp på ”etterfylling” av kasernerte stasjoner. Når vaktlaget er ute på større oppdrag og man må innkalle de som har hjemmevakt koster det mye å ”varsle for mange” for å få fulltallig vaktlag på stasjonen. 110-sentralen kan da varsle ett og ett vaktlag og få vite på ett minutt hvor mange som kan stille fra hvert lag.

Kravet fra DSB om alternativ varslingssystem som ikke trenger det offentlige telenettet må innfris, men vår tjeneste kan gjerne benyttes som ”førstevarsling” hvis backup-varsling (utenfor offentlig telenett) er etablert. (som regel VHF-samband/tyfon)

Våre systemer tilfredsstiller mer enn de tekniske kvalitetskrav fra DSB som 110-112-113 sentraler har.  

Aktuelle brukere:

 • Nødmeldesentraler: Brann 110, Politi 112 og AMK 113 (Ambulanse)
 • Kommuner, industrivern og andre beredskapsgrupper

Aktuelle bruksområder:

 • Varsling av deltidsmannskap
 • Varsling av skogbrannreserve og andre ressurser
 • Ved evakuering av boligblokker
 • For å gi informasjon til publikum rundt farlige installasjoner
 • Hjertestarter-team
 • Varsling ved alvorlige hendelser
 • Ved utløst brann-alarm
 • Ved teknisk alarm
 • Ved terror/trusler

Flere alternativer:

 • Vi kan også tilby dere en egen webside hvor publikum/ansatte kan registrere seg som interessenter for telefon/SMS/e-postvarsling ved hendelser og viktig informasjon.
 • I en gitt situasjon får ansatte umiddelbart varsling på sin oppgitte telefon/SMS/e-post og dere i ledelsen får status på hvem som er varslet og om melding er mottatt.
 • Websiden kan ha bedriftens logo/design.
 • Alt av websideoppsett/vedlikehold av varslingsmottakere og regelmessig oppdatering av publikum/kundelister kan utføres av TeleMeny om ønskelig.

Fordeler:

 • Leder/personer med administrative rettigheter kan varsle via tlf. uavhengig av sted (ikke avhengig av kontor/sentral eller internett)
 • Varslingsstatus kommer til leder og kontaktperson selv om de ”er i felten”
 • Modulene kan enkelt tilpasses
 • Bruker trenger ingen kurs eller spesiell datakompetanse
 • Ingen investeringer av teknisk utstyr eller telelinjer
 • Svært fleksibelt med tanke på lydfiler og bruksmuligheter
 • Systemet har store utbyggingsmuligheter
 • Ingen begrensning på antall som skal varsles og varslingshastighet
 • Kan deles inn for varsling av enkeltgrupper/regioner/og samlet for hele landet (eller hele selskapet)
 • Vi sørger for stor linjekapasitet, driftssikkerhet og har 21 års erfaring i bransjen