Evakuering

Evakuering

 


Sørg for at alle er informert kun ved å ta én telefon.

Ved brann/trusler eller for den saks skyld falsk alarm, gi telefonvarsling til alle som overnatter på hotellet, bor i boligblokken eller nærområdet av risikovirksomheter samt ledelse og evt. rednings/evakueringsgruppe.

Aktuelle brukere:

 • Nødmeldesentraler: Brann 110, Politi 112 og AMK 113 (Ambulanse)
 • Borettslag, hoteller, farlige industrianlegg, anleggs-og sprengningsområder, butikkjeder, forsvaret, heimevernet, sivilforsvaret m.m..

Aktuelle bruksområder:

 • Ved utløst brannalarm
 • Varsling av nærliggende risikoområder/beboere.
 • Varsling ved alvorlige hendelser
 • HMS-ledelse, BHT (bedriftshelsetjenste), verneombud.
 • Hjertestarter-team
 • Møteinnkalling
 • Påminnelser

Flere alternativer:

 • Vi kan også tilby dere en egen webside hvor publikum/kunder kan registrere seg som interessenter for telefon/SMS/e-postvarsling ved hendelser og viktig informasjon.
 • I en gitt situasjon får kunden umiddelbart varsling på sin oppgitte telefon/SMS/e-post og dere i kriseledelsen får status på respons på hvem som er varslet og om melding er mottatt.
 • Websiden kan ha bedriftens logo/design.
 • Alt av websideoppsett/vedlikehold av varslingsmottakere og regelmessig oppdatering av publikum/kundelister kan utføres av TeleMeny om ønskelig.

Fordeler:

 • Leder/personer med administrative rettigheter kan varsle via mobiltelefon. uavhengig av sted (ikke avhengig av kontor/sentral eller internett)
 • Varslingsstatus kommer til leder og kontaktperson selv om de ”er i felten”
 • Modulene kan enkelt tilpasses
 • Bruker trenger ingen kurs eller spesiell datakompetanse
 • Ingen investeringer av teknisk utstyr eller telelinjer
 • Svært fleksibelt med tanke på lydfiler og bruksmuligheter
 • Systemet har store utbyggingsmuligheter
 • Ingen begrensning på antall som skal varsles og varslingshastighet
 • Kan deles inn for varsling av enkeltgrupper/regioner/og samlet for hele landet
 • Vi sørger for stor linjekapasitet, driftssikkerhet og har 21 års erfaring i bransjen