Eventer/arrangement

Eventer/arrangement

 

Kom i kontakt med mange frivillige med bare en tlf samtale

Spar tid og penger ved effektiv varsling og tilbakemelding.
La tjenesten komme i kontakt med engasjerte frivillige som kan hjelpe på en rask og effektiv måte.
Når man trenger mange personer som kan bidra med arbeidskraft er det fint å kunne varsle fra din telefon der du er å få en status tilbake på din hvem som kommer. Slik får du ikke bare kuttet ned responstiden, men du vet også hvilken ressurs du har tilgjengelig.

Aktuelle brukere:
•    Konsertarrangører
•    Festivalarrangører
•    Store idrettsarrangement
•    Idrettsarenaer
•    Større arrangement der man trenger mange frivillige
 
Aktuelle bruksområder:
•    Varsling av dugnads personer
•    Varsling av sanitetspersonell
•    Varsling av sjåfører
•    For å gi informasjon til publikum

Fordeler:
•    Leder/personer med administrative rettigheter kan varsle via tlf. uavhengig av sted (ikke avhengig av kontor/sentral eller internett)
•    Varslingsstatus kommer til den som varsler, leder og kontaktperson selv om de ”er i felten”
•    Modulene kan enkelt tilpasses
•    Bruker trenger ingen kurs eller spesiell datakompetanse
•    Ingen investeringer av teknisk utstyr eller telelinjer
•    Svært fleksibelt med tanke på lydfiler og bruksmuligheter
•    Systemet har store utbyggingsmuligheter
•    Ingen begrensning på antall som skal varsles og varslingshastighet
•    Kan deles inn for varsling av enkeltgrupper/regioner/og samlet for hele landet (eller hele selskapet)