E-verk og vannverk

E-verk og vannverk

 


Gjør informasjon enkel og spar store beløp.

Gi kunder som har ønsket det informasjon med telefonbeskjed, SMS/e-post ved planlagt vedlikehold og driftsfeil.
Unngå telefonstorm til vakt-telefon og sentralbord ved uforutsette hendelser. Også enkel innkalling av teknisk personell/ekstrabemanning.

Unngå kostnader til annonsering/trykksaker/porto ved planlagt vedlikehold og ikke minst telefonstormen til sentralbordet/vakttelefon hvis det oppstår tekniske feil. Telemenys telefonvarsling er effektiv til varsling av teknisk personell som skal utbedre feilen. Våre websider kan tilpasses slik at kundene selv kan melde seg av og på som varslingsmottakere.

Aktuelle bruksområder:

 • Varsling av ansatte
 • Varsling av kunder
 • Varsling av industrivern
 • Varsling ved alvorlige hendelser
 • Varsling om prisendringer
 • Ved teknisk alarm
 • Ved terror/trusler
 • HMS-ledelse, BHT (bedriftshelsetjenesten), verneombud.

Flere alternativer:

 • Vi kan også tilby dere en egen webside hvor publikum/kunder kan registrere seg som interessenter for telefon/SMS/e-postvarsling ved hendelser og viktig informasjon.
 • I en gitt situasjon får kunden umiddelbart varsling på sin oppgitte telefon/SMS/e-post og dere i kriseledelsen får status på respons på hvem som er varslet og om melding er mottatt.
 • Websiden kan ha bedriftens logo/design.
 • Alt av websideoppsett/vedlikehold av varslingsmottakere og regelmessig oppdatering av publikum/kundelister kan utføres av TeleMeny om ønskelig.

Fordeler

 • Leder/personer med administrative rettigheter kan varsle via tlf. uavhengig av sted (ikke avhengig av kontor/sentral eller internett)
 • Varslingsstatus kommer til leder og kontaktperson selv om de ”er i felten”
 • Modulene kan enkelt tilpasses
 • Bruker trenger ingen kurs eller spesiell datakompetanse
 • Ingen investeringer av teknisk utstyr eller telelinjer
 • Svært fleksibelt med tanke på lydfiler og bruksmuligheter
 • Systemet har store utbyggingsmuligheter
 • Ingen begrensning på antall som skal varsles og varslingshastighet
 • Kan deles inn for varsling av enkeltgrupper/regioner/og samlet for hele landet (eller hele selskapet)
 • Vi sørger for stor linjekapasitet, driftssikkerhet og har 21 års erfaring i bransjen