GP1440 - Spar tid med det nye refusjonsskjemaet

GP1440 - Spar tid med det nye refusjonsskjemaet

 

 

Spar tid med det nye refusjonsskjemaet for frivillige redningstjenester!
En gratis tjeneste som gjør papirjobben etter aksjoner enklere! 

Generelt om GP1440:
GP1440 er et offentlig refusjonsskjema som benyttes for refusjon ved søke- og redningsaksjoner som bl.a. den frivillige redningstjenesten (Røde Kors, Norske Redningshunder, Norsk Folkehjelp, Roverne Beredskapsgruppe o.l.) som utfører oppdrag gitt av politimyndighet. Kravet sendes til den lokale redningssentral som har ledet aksjonen for attestasjon. 

Er du bruker av TeleMeny sine tjenester fra før:  
Logg deg inn på vanlig måte. Refusjonsskjema ligger på din brukerkonto
under toppfanen "GP1440".

Er du ikke bruker av TeleMeny sine tjenester fra før: 
Registrer en gratis GP1440 konto nå
Du legger inn informasjon som navn, mobil telefonnummer og epost adresse, og får dermed brukertilgang. 
Hensikten med registrering er at dere får en unik konto hvor deres data/opplysninger blir tilgjengelig også neste gang dere logger inn.
Dere beholder alle rettigheter for data dere legger inn, og det vil aldri bli en betalt-tjeneste, eller låses på andre måter til oss som leverandør.  
En GP1440 bruker kan kun benyttes for utfylling av GP1440 skjemaer, samt organisering av mannskap og utstyr.
Eller last ned Exel filen her    (Ny versjon 05.2018)

Vår TM GP1440 har en effektiv løsning for blant annet:

  • Alle kjøretøy/fartøy kan lagres, inkl. reg. nr osv. og hentes frem når de har blitt benyttet
  • Ivaretar aksjoner som går over Kl. 00:00, med korrekt utregning
  • Kontaktinformasjon til alle Politidistrikt ligger inne
  • Lagrer selskaps navn, adresser, kontonummer. I tillegg til at mannskapene allerede ligger inne
  • Alle satser er til enhver tid oppdaterte
  • Reduserer antall felter/skjemaer som må fylles ut til hva som er relevant for aksjonen
  • Valg for hvordan forpleining skal dekkes (bilag, satser pr. mannskap eller dekkes av andre lag/korps)
  • Ivaretar refusjon for søk etter antatt omkomne (pris pr. time/bespisning osv.)
  • Alle utfylte skjemaer blir liggende tilgjengelig på brukerkontoen