HMS-Ledelse

HMS-Ledelse

 


Enkel og rask varsling ved uhell eller planlagt risikooppdrag i virksomheten.
Varsle HMS-ledelse, tekniske ressurser,  sentralbord, verneombud, bedriftslege og BHT med én telefon. Deretter mulighet for varsling av nærmiljøet og andre som kan bli direkte påvirket av situasjonen.

Aktuelle brukere:
Alle store/mellomstore bedrifter, hotell, kjøpesenter, idrettshaller, bygg og anleggsvirksomheter, skipsverft/industri, Industribedrifter, bensinstasjoner, bygg & anleggsbransjen, alpinanlegg m.m..

Aktuelle bruksområder:

 • Ved uhell kan publikum, ansatte, eller ledere varsle HMS-ledelse/kriseledelse.
 • Varsling av nærliggende risikoområder/beboere.
 • Varsling ved alvorlige hendelser
 • Ved utløst brann-alarm
 • Ved teknisk alarm
 • Ved terror/trusler
 • Ved evakuering
 • Innkalling av personell
 • HMS-ledelse, BHT, verneombud.
 • Hjertestarter team
 • Møteinnkalling
 • Påminnelser

Fordeler

 • Leder/personer med administrative rettigheter kan varsle via tlf. uavhengig av sted (ikke avhengig av kontor/sentral eller internett)
 • Varslingsstatus kommer til leder og kontaktperson selv om de ”er i felten”
 • Modulene kan enkelt tilpasses til både publikum, ansatte og superbrukere
 • Superbruker trenger ingen kurs eller spesiell datakompetanse
 • Ingen investeringer av teknisk utstyr eller telelinjer
 • Svært fleksibelt med tanke på lydfiler og bruksmuligheter
 • Systemet har store utbyggingsmuligheter
 • Ingen begrensning på antall som skal varsles og varslingshastighet
 • Kan deles inn for varsling av enkeltgrupper/regioner/og samlet for hele landet (eller hele selskapet)
 • Vi sørger for stor linjekapasitet, driftssikkerhet og har 21 års erfaring i bransjen