Industrivern

Industrivern

 


Når uhellet skjer
Enkel og rask varsling av industriberedskapsgruppen, HMS-ledelse, tekniske ressurser,  sentralbord, verneombud, bedriftslege, BHT med en telefonsamtale. Deretter mulighet for varsling av nærmiljøet og andre som kan bli direkte påvirket av situasjonen.

Aktuelle brukere:

 • Industribedrifter
 • Bensinstasjoner
 • Bygg & anleggsbransjen
 • Alpinanlegg
 • Etc.

Aktuelle bruksområder:

 • Varsling av industrivern
 • HMS-ledelse, BHT, verneombud
 • For å gi informasjon til publikum rundt farlige installasjoner
 • Ved utløst brann-alarm
 • Ved teknisk alarm
 • Ved terror/trusler
 • Hjertestarter team
 • Varsling av deltidsmannskap
 • Møteinnkalling
 • Påminnelser
 • Inspirasjonsmeldinger fra ledelsen
 • Varsling ved alvorlige hendelser


Flere alternativer:

 • Vi kan også tilby dere en egen webside hvor publikum/kunder kan registrere seg som interessenter for telefon/SMS/e-postvarsling ved hendelser og viktig informasjon.
 • I en gitt situasjon får kunden umiddelbart varsling på sin oppgitte telefon/SMS/e-post og dere i kriseledelsen får status på respons på hvem som er varslet og om melding er mottatt.
 • Kan også brukes til å formidle noe.
 • Websiden kan ha selskapets logo/design.
 • Alt av websideoppsett/vedlikehold av varslingsmottakere og regelmessig oppdatering av publikum/kundelister kan utføres av TeleMeny om ønskelig.

Fordeler

 • Leder/personer med administrative rettigheter kan varsle via tlf. uavhengig av sted (ikke avhengig av kontor/sentral eller internett)
 • Varslingsstatus kommer til leder og kontaktperson selv om de ”er i felten”
 • Modulene kan enkelt tilpasses til både publikum, ansatte og superbrukere
 • Superbruker trenger ingen kurs eller spesiell datakompetanse
 • Ingen investeringer av teknisk utstyr eller telelinjer
 • Svært fleksibelt med tanke på lydfiler og bruksmuligheter
 • Systemet har store utbyggingsmuligheter
 • Ingen begrensning på antall som skal varsles og varslingshastighet
 • Kan deles inn for varsling av enkeltgrupper/regioner/og samlet for hele landet (eller hele selskapet)
 • Vi sørger for stor linjekapasitet, driftssikkerhet og har erfaring i bransjen siden 1995.