Informasjonskanal

Informasjonskanal

 


Effektiv informasjonskanal for ledere, ansatte og kunder.
Tjenesten er glimrende for å formidle viktig informasjon med evt bekreftelse, tilbakekalling av varer, prisendringer, og inspirasjonsmeldinger fra ledelse, møteinnkalling, seminarer, påmeldinger, tidsfrister og naturligvis ved uhell eller andre alvorlige hendelser.

Aktuelle brukere:

 • Kommuner, offentlige etater, helseinstitusjoner, butikkjeder, grossister, matvareprodusenter, salgsorganisasjoner, hoteller, industribedrifter m.m.
   

Aktuelle bruksområder:

 • HMS-ledelse, BHT (bedriftshelsetjenesten), verneombud
 • Hjertestarter-team
 • Ved utløst brannalarm
 • Ved teknisk alarm
 • Varsling ved alvorlige hendelser
 • Tilbakekalling av varer
 • Inspirasjonsmeldinger
 • Møteinnkalling
 • Påminnelser
 • Ved terror/trusler

Flere alternativer:

 • Vi kan også tilby dere en egen webside hvor publikum/kunder kan registrere seg som interessenter for telefon/SMS/e-postvarsling ved hendelser og viktig informasjon.
 • I en gitt situasjon får kunden umiddelbart varsling på sin oppgitte telefon/SMS/e-post og dere i kriseledelsen får status på respons på hvem som er varslet og om melding er mottatt.
 • Websiden kan ha bedriftens logo/design.
 • Alt av websideoppsett/vedlikehold av varslingsmottakere og regelmessig oppdatering av publikum/kundelister kan utføres av TeleMeny om ønskelig.

Fordeler

 • Leder/personer med administrative rettigheter kan varsle via tlf. uavhengig av sted (ikke avhengig av kontor/sentral eller internett)
 • Varslingsstatus kommer til leder og kontaktperson selv om de ”er i felten”
 • Modulene kan enkelt tilpasses
 • Bruker trenger ingen kurs eller spesiell datakompetanse
 • Ingen investeringer av teknisk utstyr eller telelinjer
 • Svært fleksibelt med tanke på lydfiler og bruksmuligheter
 • Systemet har store utbyggingsmuligheter
 • Ingen begrensning på antall som skal varsles og varslingshastighet
 • Kan deles inn for varsling av enkeltgrupper/regioner/og samlet for hele landet (eller hele selskapet)
 • Vi sørger for stor linjekapasitet, driftssikkerhet og har 21 års erfaring i bransjen