Personvernerklæring

Offentlige nettsteder eid av TeleMeny AS samler inn data via Google Analytics. Slik data er anonym og brukes for å analysere brukervennligheten og effektiviteten til hjemmesiden, samt for å bekrefte suksessfaktoren til markedsføringstiltak.

Innloggingstjenesten samler inn data fra Google Plus og Facebook kun etter samtykke fra bruker. E-postadresse, bruker-id, og navn på hvilket sosialt mediet som ble brukt er det eneste som blir lagret. 

All data som sendes inn via skjemaer på administrasjonssidene og sider for enkelttjenester (admin.telemeny.no, gp1440.telemeny.no, og test.telemeny.no) blir lagret, enten i sin helhet eller delvis. Enkelte data gjøres kun usynlig når man sletter det fra siden, enten fordi dataen inneholder nødvendig dokumentasjon som underbygger fakturaer etc. eller fordi det er statistisk nyttig for videreutvikling og forbedring av våre tjenester. 

All data i våre databaser kan slettes ved forespørsel fra bruker. Enkelte data slettes kun dersom kundeforholdet avsluttes ettersom dataen er nødvendig for bruk av tjenestene eller for fakturering, slik data slettes kun etter at kundeforholdet er helt avsluttet og alle fakturaer er betalt. Enkelte data bevares ihht. ISO-standard 9001. Anonym data om bruk av tjenestene bevares slik at vi kan forbedre våre tjenester. 

Vår app til Android og iPhone  sjekker ringestatus (hvorvidt man allerede er i en samtale) på telefonen før den åpner telefon-appen når man klikker på "Ring" knappen. Ingen data angående ringestatus blir ikke lagret. I appen for Android blir enhets-id lagret i vår API-logg ved hver forespørsel. 

Ingen brukerdata, konto- eller person -opplysninger, eller info om bruk av våre tjenester selges eller overgis til noen tredjepart.