Sjekk prisen selv

Sjekk prisen selv

 


Prismodell 1
Fastpris (abonnement og tellerskritt inkludert) 
Gjelder virksomheter med forutsigbart antall personer som skal varsles/ ca antall varslinger pr år, samt kjent hastegrad. 
Typiske brukere av prismodellen er: Industrivern, hjertestansteam, kriseteam, evakuering ved brann/alvorlige hendelser, katastrofe-team.

Prismodell 2
Abonnement + varierende bruk. (fastpris på abonnement, men tellerskritt kommer i tillegg)
Gjelder virksomheter med uforutsigbart antall personer som skal varsles.
Typiske brukere av prismodellen er: Everk, vannverk, renovasjonselskaper, flyselskaper, produsenter med tilbakekalling av varer, nødsentraler (110-112-113)

Prismodell 3
Frivillig redningstjeneste har kostnadsfritt abonnement. Bruk av telefonvarsling faktureres bruker, som i sin helhet refunderes av HRS via GP1440.
Det betinger at refusjonsgrunnlag sendes inn etter avsluttet aksjon slik at beløpet refunderes til den frivillige redningsgruppen. 

OBS! Ved abonnement og bruk av telefonvarsling, inkluderes SMS tjenesten.
Priser er NOK, ex mva. Vi har ingen bindingstid eller kostnader ved å avslutte en konto.

PRISKALKULATOR

Velg type organisasjon

Velg ønsket tjeneste(r)

Ca antall SMS pr. mnd.

Antall mottakere (telefonvarsling)

Hastegrad (telefonvarsling)

Antall telefonvarslingvarslinger pr. år