Skoletrusler

Skoletrusler

 


Rask og effektiv telefonvarsling hvor lærere, elever og andre ansatte blir oppdatert med informasjon om hvor trusselen er og hvordan man forholder seg.
Man kan evakuere og informere underveis hvis trusselbildet forandrer seg. Kan også benyttes ved annen type informasjon som smittsomme sykdommer, foreldremøter, påmeldinger og andre type påminnelser.

Brannalarm-anlegg kan i en trusselsituasjon være direkte farlig da hovedfaren sannsynligvis befinner seg i hovedinnganger/store oppholdsrom. Calling-anleggets begrensning er at også ”de farlige personene” vil bli oppdatert med samme informasjon som elever, samt at man må befinne seg inne på skolen for å varsle/informere.

Med TeleMenys skolevarsling kan man varsle og holde lærere, elever, ansatte og foresatte oppdatert med informasjon bare ved hjelp av en mobiltelefon.
 

Aktuelle brukere:

 • Grunnskoler, barnehager,SFO, høyskoler, privatskoler, spesialskoler o.l.

Aktuelle bruksområder:

 • Varsling av ansatte, elever eller foresatte.
 • Ved evakuering av skolebygninger
 • For å gi informasjon om ukeplaner, lekser, ting elevene må huske å ta med, endring av timeplaner, foreldremøter, smittefare, luseplager eller andre ting man ønsker å formidle.
 • Varsling av industrivern
 • Varsling ved alvorlige hendelser
 • Ved utløst brann-alarm
 • Ved teknisk alarm
 • Ved terror/trusler
 • HMS-ledelse, verneombud.
 • Hjertestarter-team

Fordeler:

 • Leder/personer med administrative rettigheter kan varsle via tlf. uavhengig av sted (ikke avhengig av kontor/sentral eller internett)
 • Varslingsstatus kommer til leder og kontaktperson selv om de ”er i felten”
 • Modulene kan enkelt tilpasses
 • Bruker trenger ingen kurs eller spesiell datakompetanse
 • Ingen investeringer av teknisk utstyr eller telelinjer
 • Svært fleksibelt med tanke på lydfiler og bruksmuligheter
 • Systemet har store utbyggingsmuligheter
 • Ingen begrensning på antall som skal varsles og varslingshastighet
 • Kan deles inn for varsling av enkeltgrupper/regioner/og samlet for hele landet (eller hele organisasjonen)
 • Vi sørger for stor linjekapasitet, driftssikkerhet og har 21 års erfaring i bransjen